Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όπως σας έγινε γνωστό στην ανακοίνωση Νο 5, μεταξύ των άλλων αιτημάτων του Ταμείου προς τη Τράπεζα, ήταν να εξεταστεί από τη Τράπεζα η δυνατότητα ταμειακής διευκόλυνσης με άτοκο δάνειο προς το Ταμείο, με εγγύηση μέρους των αναγραφόμενων απαιτήσεων στο Ενεργητικό του Ισολογισμού του ΤΑΠΓΤΕ.

Δηλαδή ζητήθηκε από τη Τράπεζα να παραχωρήσει στο Ταμείο, άτοκο δάνειο. Η εξόφληση του δανείου αυτού προς τη Τράπεζα, θα γίνεται κατά την εκκαθάριση του φακέλου του αποχωρούντος μέλους που έχει λάβει προκαταβολές από το Ταμείο. Το Ταμείο θα αποδίδει στη Τράπεζα τα ποσά των προκαταβολών αυτών, για την αποπληρωμή του άτοκου δανείου.

Η σύμβαση - εάν και εφόσον προκύψει - για το άτοκο δάνειο και τον τρόπο εξόφλησής του, θα δεσμεύει μόνο το Ταμείο ως Νομικό πρόσωπο και τη Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν θα δεσμεύει τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ απέναντι στη Τράπεζα.

Το σκεπτικό μας αυτό είναι γνωστό και ξεκάθαρο σε όλους τους συνδικαλιστές της Γενικής Τράπεζας και δεν νοείται οποιαδήποτε παρερμηνεία, παρά μόνο για λόγους «σκοτεινής» σκοπιμότητας. Αυτό που χρειάζεται για να υλοποιηθεί, είναι μόνο ο αγώνας και η σκληρή διαπραγμάτευση. 

Φοβούμαστε ότι η σημερινή ανακοίνωση με τη σφραγίδα του ΣΥΓΤΕ και του Προεδρείου, αδυνατίζει τα αιτήματα του ΤΑΠΓΤΕ προς τη Διοίκηση της Τράπεζας και διατηρεί το Ταμείο στη προηγούμενη κατάσταση, όπου δεν υπήρχε καμία πρόταση προς τη Διοίκηση της Τράπεζας και καμία πίεση από τον ΣΥΓΤΕ ως διεκδικητικό όργανο των εργαζομένων.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Βασική προϋπόθεση για να διαπραγματευτούμε με τη Τράπεζα το παραπάνω δάνειο και τα υπόλοιπα αιτήματα του Ταμείου, είναι η τροποποίηση του Καταστατικού με μειώσεις παροχών, που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου καθώς και  η εγγραφή νέων μελών.

Προκαλεί εντύπωση ότι εδώ και χρόνια σε κάθε Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ, επιχειρείται με την παραπληροφόρηση από το Προεδρείο του ΣΥΓΤΕ, η αποδόμηση όλων των προτάσεων για τροποποιήσεις του Καταστατικού, με αντιφατικές και αντικρουόμενες απόψεις, ενώ δεν κατατίθεται εκ μέρους τους καμία πρόταση να την αξιολογήσουν οι εργαζόμενοι. 

Ακόμα, δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση του ΤΑΠΓΤΕ, ενώ σε καθημερινή βάση προσπαθούν με τις ανακοινώσεις τους, να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους, απορρίπτοντας οποιαδήποτε συναινετική προσπάθεια των μελών του σημερινού αλλά και των προηγούμενων Δ.Σ. για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. 

Μάλιστα, στην Επιτροπή Τροποποίησης, που άλλωστε οι ίδιοι ζήτησαν να πραγματοποιηθεί άμεσα τάχα μου από το ενδιαφέρον τους, αποχώρησαν και με την απουσία τους αποδυναμώνουν την επιχειρούμενη τροποποίηση αφού δεν θα υπάρχει κοινή πρόταση. 

Ως εκ τούτου, ο κάθε συνάδελφος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Γι’ αυτό το Δ.Σ. του Ταμείου, υπεύθυνα αποφάσισε στις 30.3.2013, που θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», να υπάρχει στην Η.Δ., θέμα που αφορά στη λήψη απόφασης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, να συζητηθούν τα παραπάνω καθώς και άλλες προτάσεις-απόψεις και τα μέλη του Ταμείου να αποφασίσουν οι ίδιοι με υπευθυνότητα.

Καλούμε το Προεδρείο του ΣΥΓΤΕ, να καλύψει στοιχειωδώς οικονομικά τους συναδέλφους από την επαρχία, ώστε να παρευρεθούν στη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ.

Επίσης υπενθυμίζουμε όπως είχαμε αναφέρει και στην ανακοίνωση Νο 5 στις 4.3.2013, τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ που έχουν προτάσεις για τη τροποποίηση του Καταστατικού και για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, να τις καταθέσουν στο Ταμείο ή στην Επιτροπή, μέχρι 15.3.2013.Για το ΤΑΠΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

           Δ. Γιουρούκος                                     Θ. Πολύζος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: