Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΤΕ

 
Η ενημέρωση που υπάρχει από την Κεντρική Εφορευτική επιτροπή, είναι πως μετά την μη παραλαβή φακέλου από την επαρχία, αλλά και την λήξη της προθεσμίας των 15 ημερών που ορίζει το καταστατικό, η τελική ημερομηνία καταμέτρησης ορίζεται για τη  Δευτέρα 23-10-2017 και ώρα έναρξης στις 17:00. 


Ο φάκελος που λείπει είναι της Παραμυθιάς, ο οποίος είχε σταλεί κανονικά από το κατάστημα και έφθασε επίσης κανονικά στα κεντρικά της Πειραιώς, αλλά δυστυχώς από εκεί στάλθηκε με απλό ταχυδρομείο στα γραφεία του ΣΥΓΤΕ, με αποτέλεσμα να μην έχει έρθει μέχρι στιγμής. 


Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει  αυστηρά σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό του ΣΥΓΤΕ, χωρίς καμμία παρέκκλιση. 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: