Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Αθήνα, 12.5.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΑΠΓΤΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


Συνάδελφοι,


Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 06/05/2017 αποφάσισε τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Ταμείου:


Οι εκλογές θα γίνουν  στις 8, 9, και 10 Ιουνίου 2017, ημέρες ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ώρα 13.00 έως 18.00 και το ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 11.00 έως 16.00 στα γραφεία του ΤΑΜΕΙΟΥ (Αθήνα ,Σολωμού 20, 1ος όροφος).


Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εν ενεργεία συνάδελφοι, οι οποίοι είναι ταμειακώς ενήμεροι και όσοι άμεσα ασφαλισμένοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα, στους οποίους δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εφάπαξ παροχές.


Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν για την ανάδειξη: 


Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΠΓΤΕ:
Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΠΓΤΕ:
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:


H προθεσμία υποβολής  των υποψηφιοτήτων ορίζεται μέχρι 25η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.  


Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων απαιτείται αίτηση του υποψηφίου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του Νόμου 1599/1986, ότι αυτός εκπληρώνει τις προϋποθέσεις περί εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό του ΤΑΠΓΤΕ.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο ΤΑΠΓΤΕ στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 


Οι παρατάξεις θα υποβάλουν επίσης μέχρι 25/5/2017 κατάσταση των ονομάτων των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά.


Η εκλογή του Προέδρου Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και σε άλλο όργανο του Ταμείου.Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


    Δημητρίου Ελπινίκη
    Κατσιούλα Ελένη
    Κορογιάννου Δήμητρα
    Μαλικούρη Ευτυχία
    Ρισιάνος Χρήστος
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: